ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • National Firefighting Day

    ទិវាពន្លត់អគ្គិភ័យជាតិ

    ថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកាគឺជាទិវាពន្លត់អគ្គីភ័យថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសចិន។ សារៈសំខាន់របស់វាគឺដើម្បីដាស់តឿនប្រជាជនឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីការការពារភ្លើងនិងដើម្បីរំលឹកដល់វីរបុរសដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង - អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ។ បន្ទះអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមគ្រប់ប្រភេទមានស្នូលអាលុយមីញ៉ូមមានបីជាន់គឺសន្លឹកអាល់ ...
    អាន​បន្ថែម